Polityka Prywatności

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający:

Pracownia Projektowa „ARTA” Arch. Jolanta Hadyńska-Kaszuba, ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra

NIP: 9290050085, REGON: 9780060330,

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami RODO (Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze Sklepu jako Kupujący możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Powyższe dane  to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych (nazwisko lub nazwa firmy, imię lub NIP, dane teleadresowe, telefon oraz email).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Jako Kupujący masz w każdej chwili prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do zmiany tych danych (tzw. prawo sprostowania), ich aktualizacji oraz nawet do całkowitego ich usunięcia. W tych kwestiach kontaktuj się telefonicznie lub mailem ze Sprzedającym.

Podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 

Sprzedający  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego.

Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Kupującego osobom trzecim.

Subskrypcja

Zaprenumerowanie newslettera Kaprycho.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej subskrybentów Kaprycho.pl. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter z nowościami, informacjami o promocjach i akcjach marketingowych. Imię pozwala serwisowi Kaprycho.pl zwracać się do czytelników bezpośrednio.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez Kaprycho.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności online obsługę klienta przejmuje operator płatności (Dotpay). W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

Kaprycho.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kaprycho.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego sklepu internetowego, produktów (np. nowości, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Kaprycho.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Pliki cookies

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w zakładce Pliki Cookies.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Aktualizacja: 01.09.2019 r.

Powiązane zdjęcia: